ติดต่อสมาคม

 

THAI SOCIETY OF TOXICOLOGY สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย 

   สำนักงานนายก: สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย

  สถาบันโภชนาการ ม. มหิดล เลขที่ 25/25 ถ. พุทธมณฑลสาย 4

  อ. พุทธมณฑล ต. ศาลายา นครปฐม 73170 

  โทร. 02-800- 2380 ต่อ 310, 301 โทรสาร 02-441- 9344

   web site: http://www.thaitox.org   e-mail: tsthq@thaitox.org