เกี่ยวกับสมาคม

 

เกี่ยวกับสมาคม
ประวัติและความเป็นมาของสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย
สืบเนื่องจากการประชุม FAPA ครั้งที่ 8 ณ เมืองเซอูล ประเทศเกาหลี รศ.ดร.ประโชติ เปล่งวิทยา นายกสมาคมเภสัชกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับมอบหมายให้เป็นรองประธานชั่วคราว Asian Society of Toxicology ซึ่งจะจัดให้มีการประชุมใหญ่ทางพิษวิทยาที่ประเทศเกาหลีในปี 2527...
  
ข้อบังคับสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย
สมาคมนี้มีชื่อว่า “สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย” ใช้อักษรย่อ “ส.พ.ท.” เรียกตามภาษาอังกฤษว่า The Toxicological Society of Thailand ใช้อักษรย่อว่า T.S.T. ...
  
[ ดูหัวข้อทั้งหมด คลิกที่นี่ค่ะ ]